آشنایی مختصر

آشنایی مختصر دستگاه پوششی : پوست، مو و ناخن

عملکرد پوست

دستگاه پوششی شامل پوست، مو و ناخن برای پوشش و حفاظت بدن   دستگاه پوششی بدن یکی از دستگاه‌های بدن انسان و دیگر جانداران است. این دستگاه که برای محافظت بدن در برابر عوامل بیرونی را دارد عمدتآ از پوست، مو و ناخن و غشاء مخاطی تشکیل شده است. عملکرد پوست، مو و ناخن ها در همه بدن، پوست عملکردهای ...

ادامه مطلب »
theme