آرشیو برچسب: کلیه‌های

آشنایی مختصر دستگاه ادراری برای برونرفت ادرار

ادراری

دستگاه ادراری برای برونرفت ادرار دستگاه میزش (دستگاه ادراری) یکی از دستگاه‌های کالبد انسان و حیوانات است که برای دفع ادرار (میز) به کار می‌رود. این دستگاه از کلیه، میزنای، مثانه و پیشابراه تشکیل شده است. بخش انتهایی میزراه‌ها (مجاری ادرار) در جنس مذکر و مؤنث متفاوت می‌باشد. ازجمله کارهای این دستگاه را می‌توان گفت دفع مواد زائد بدن تنظیم ...

ادامه مطلب »
theme