آرشیو برچسب: هیپوفیز

آشنایی مختصر دستگاه ادراری برای برونرفت ادرار

ادراری

دستگاه ادراری برای برونرفت ادرار دستگاه میزش (دستگاه ادراری) یکی از دستگاه‌های کالبد انسان و حیوانات است که برای دفع ادرار (میز) به کار می‌رود. این دستگاه از کلیه، میزنای، مثانه و پیشابراه تشکیل شده است. بخش انتهایی میزراه‌ها (مجاری ادرار) در جنس مذکر و مؤنث متفاوت می‌باشد. ازجمله کارهای این دستگاه را می‌توان گفت دفع مواد زائد بدن تنظیم ...

ادامه مطلب »

آشنایی مختصر دستگاه درون ریز

درون ریز

دستگاه درون ریز برای هماهنگی اندام‌های درونی با کمک هورمون دستگاه درون ریز به همراه دستگاه عصبی نقش هماهنگ و تنظیم کردن فعالیت‌های بدن را بر عهده دارد. این دستگاه به کمک هورمون‌های مترشحه از غدد درون ریز به انجام وظایف خود می‌پردازد. نقش اساسی هیپوتالاموس و هیپوفیز در تنظیم سایر غدد قایل توجه‌ است. یک سری غدد وجود دارند ...

ادامه مطلب »
theme