آرشیو برچسب: شناخت دقيق پيامبران و امامان از دانش پزشكى

شناخت دقيق پيامبران و امامان از دانش پزشكى

امام صادق2

نياز مردم به پزشكان آگاه و متعهد امام صادق عليه السلام : مردم هيچ آبادى اى از سه گروه بى نياز نيستند كه در كار دنيا و آخرت خويش به ايشان پناه بَرَند و چون آنان را نداشته باشند، شوربخت باشند: فقيه دانا و پرهيزگار، امير نيكوكار و فرمان روا، و طبيب آگاه و مورد اعتماد. شناخت دقيق پيامبران و ...

ادامه مطلب »
theme