آرشیو برچسب: بیماران سرطانی

راهنمایی‌های تغذیه ای در بیماران سرطانی

تغذیه

راهنمایی‌های تغذیه ای در بیماران سرطانی (قبل، در طول و بعد از درمان) برنامة غذایی شما بخش مهمي‌ از درمان سرطان شماست. خوردن غذا‌های مناسب، قبل، در طول و بعد از درمان موجب مي‌شود بهبود یابید و قوی بمانید. كارشناس تغذية رسمي ‌بهترین منبع برای اطلاعات برنامة غذايي شماست.  اگر چیزی برایتان روشن نیست از كارشناس تغذيه بخواهید تکرار کند یا توضیح دهد. ...

ادامه مطلب »
theme