دستگاه گوش و حلق و بینی

آشنایی مختصر با گوش و حلق و بینی

گوش و حلق و بینی

 دستگاه شنوایی انسان: ۱. گوش بیرونی ۲. لاله گوش ۳. مجرای گوش ۴. پرده صماخ ۵. گوش میانی ۶. استخوان‌های گوش میانی ۷. استخوان چکشی ۸. استخوان سندانی ۹. استخوان رکابی ۱۰. حفره صماخی پرده گوش ۱۱. استخوان گیجگاهی ۱۲. شیپور استاش ۱۳. گوش درونی ۱۴. پیچ‌راه ۱۵. مجرای نیمه‌حلقوی ۱۶. دالان (دهلیز) گوش ۱۷. پنجره یا منفذ دالانی ۱۸. ...

ادامه مطلب »
theme