آشنایی مختصر

آشنایی مختصر دستگاه گوارش

گوارش

دستگاه گوارش امام صادق (ع)– خطاب به طبيب هندى -: كبد، قوسدار است تا معده را سنگينى كند و به تمامى بر روى آن قرار گيرد و آن را بفشُرد و در نتيجه ، بخارى كه در آن هست، بيرون رود. امام صادق (ع)– خطاب به مفضّل بن عمر-: اى مفضّل ! در همه ى اندام هاى بدن و در ...

ادامه مطلب »
theme