آشنایی مختصر

آشنایی مختصر دستگاه ماهیچه‌ای برای جنباندن بدن

ماهیچه

دستگاه ماهیچه‌ای برای جنباندن بدن   دستگاه ماهیچه‌ای یا سیستم عضلانی یکی از دستگاه‌های اندامی بدن است که ماهیچه‌های اسکلتی، صاف، و قلبی را دربر می‌گیرد. وجود این دستگاه به بدن اجازه جنبش، نگهداری وضعیت، و گردش خون در سراسر بدن را می‌دهد. در بدن انسان حدودا ۶۳۹ ماهیچه اسکلتی وجود دارد. دستگاه ماهیچه‌ای در مهره‌داران توسط دستگاه عصبی کنترل ...

ادامه مطلب »
theme