آشنایی مختصر

آشنایی مختصر دستگاه گردش خون

Cardio Vascular system

امام صادق (ع)– خطاب به مفضل بن عمر : اى مفضّل ! چه كسى قلب را در درون سينه ى انسان قرار داد و زِرِهى كه پوشش استوار آن است، بر آن قرار داد و آن را به دنده ها و گوشت و عصبى كه بر آن است، مصونيت داد تا جراحت و آزارى بدان نرسد؟   دستگاه گردش خون ...

ادامه مطلب »
theme