آشنایی مختصر

آشنایی مختصر دستگاه درون ریز

درون ریز

دستگاه درون ریز برای هماهنگی اندام‌های درونی با کمک هورمون دستگاه درون ریز به همراه دستگاه عصبی نقش هماهنگ و تنظیم کردن فعالیت‌های بدن را بر عهده دارد. این دستگاه به کمک هورمون‌های مترشحه از غدد درون ریز به انجام وظایف خود می‌پردازد. نقش اساسی هیپوتالاموس و هیپوفیز در تنظیم سایر غدد قایل توجه‌ است. یک سری غدد وجود دارند ...

ادامه مطلب »
theme