عوامل استحكام و توانمندى عقل و دستگاه عصبى

هوالشافی

کاربر گرامی ساختن و استفاده کردن از داروهای گیاهی حتما تحت نظر پزشک متخصص طب سنتی می بایستی باشد لذا هیچ وقت خودسرانه اقدام به درمان نکنید.

 

 عوامل استحكام و توانمندى عقل و دستگاه عصبىمغز

 

باقلاباقلا

امام صادق عليه السلام : خوردن باقلا، استخوان هاى ساق را تراكم درونى مى دهد، توان مغز را افزون مى سازد و خون تازه توليد مى كند.

 

روغن ماليدنروغن بنفشه

امام صادق عليه السلام : روغن بنفشه، مغز را نيرو مى بخشد.

امام صادق عليه السلام : چه خوب روغنى است روغن بنفشه ! درد را از سر و چشمان مى بَرَد. آن را به خود بماليد.

 

سركهسرکه

امام صادق عليه السلام : ما با سركه آغاز مى كنيم ، چنان كه شما با نمك آغاز مى كنيد؛ چرا كه سركه ، عقل را استحكام مى بخشد.

 

سركه ى انگورسرکه انگور

امام صادق عليه السلام : سركه ى انگور، لثه را تقويت مى كند، جنبندگان (انگل ها و باكترى هاى مضر) شكم را مى كُشد و عقل را استحكام مى بخشد.

 

 

 

گوشتگوشت

امام صادق عليه السلام : گوشت، گوشت مى رويانَد و بر عقل مى افزايد؛ و هر كس آن را چند روز واگذارد، عقلش تباه شود.

 

آنچه بر توان ذهن مى افزايدانار

امام صادق عليه السلام : انار را با پيه آن بخوريد؛ چرا كه معده را مى پالايد و ذهن را افزون مى كند.

سودمند براى پيشگيرى از فراموشى

امام صادق عليه السلام : سه چيز، فراموشى را از ميان مى بَرَد و حافظه را بار مى آورد:

قرائت قرآن

مسواك زدن 

روزه گرفتن

آنچه اعصاب را استحكام مى بخشدمويز

پيامبر خدا(ص) فرمود: به نام خدا طعام را بخوريد، مويز چه نيكو خوراكى است كه اعصاب را استحكام مى بخشد!…

سودمند براى سردرد

شستن سر با خَطمىخطمى

امام صادق عليه السلام : شستن سر با خطمى ، مايه ى ايمنى از سردرد است .

نوشيدن آب نيم گرم (وِلَرم )

امام صادق عليه السلام : پيامبر خدا به هنگام افطار، با حلوايى آغاز مى كرد و بدان ، روزه مى گشود. اگر حلوا نمى يافت ، با شكرينه اى ديگر يا چند دانه خرما؛ و اگر نيز يافت نمى شد، با آب نيم گرم . آن گاه مى فرمود: اين معده و جگر را پاك مى كند و… و سردرد را از ميان مى بَرَد)).

امام صادق عليه السلام : پيامبر خدا، چون سردرد مى كرد، به روغن كُنجد، انفيه مى كرد.

كوتاه كردن سبيل و ناخن در هر جمعه

امام صادق عليه السلام : در هر جمعه ، اندكى از سبيل و ناخن هاى خود را بگير و اگر هم چيزى نداشته باشد، آن را (كمى ) بساى، در اینصورت ديوانگى ، جذام و پيسى به تو نمى رسد.

آبى كه از دهان كودك مى ريزد

امام صادق (ع)- در بيان نعمت هايى كه خداوند متعال به انسان بخشيده است -:

امّا آن آبى كه از دهان كودكان مى ريزد، خود، موجب بيرون رفتن رطوبتى است كه اگر در بدن هايشان مى مانْد، در آنان پديده هايى گران رُخ مى داد. چنان كه مى بينيد برخى كسان رطوبت بر آنان غلبه يافته و آنان را به مرز پخمگى، ديوانگى و آشفته عقلى و بيماري هاى مختلف ديگرى چون : سست اندامى و كَج دهانى و همانند آنها رانده است .

از اين روى خداوند، آن رطوبتى را كه در خردسالى از دهان كودكان فرو مى ريزد، زمينه ى سلامت و تندرستى آنان در بزرگسالى قرار داده، و بدين سان، بر خلق خويش به آنچه از آن آگاهى نداشته اند، منت نهاده و بدانچه از شناختش فرو مانده اند، به ايشان لطف كرده است . اگر نعمت هاى خداوند بر خويش را مى شناختند، اين شناخت، ايشان را از فرو غلتيدن به نافرمانى او باز مى داشت. پس پاكا خدايى كه چه نعمت هاى گرانى داده و بر سزاوران و ناسزاواران، ارزانى داشته است. او از آنچه بى عقيدگان مى پندارند، بسيار والاتر و فراتر است !

theme