خلاصه ى آموزه هاى طب الصادق (ع)

هوالشافی

کاربر گرامی ساختن و استفاده کردن از داروهای گیاهی حتما تحت نظر پزشک متخصص طب سنتی می بایستی باشد لذا هیچ وقت خودسرانه اقدام به درمان نکنید.

خلاصه ى آموزه هاى طب الصادق (ع)

درمان :سیر

به وسيله سير دردهاى خود را درمان كنيد، امّا با دهان بويناك به مسجد نرويد.

بهداشت دهان و نيروى جنسى :

پياز بخوريد زيرا در پياز سه حكمت سودمند نهفته است :
1 – لثه ى آدمى را قوى و ستبر مى سازد.
2 – دهان را خوشبو مى كند.
3 – بر نيروى جنسى مى افزايد.

همچنين امام صادق (ع) فرموده اند: كه خوردن پياز رنگ چهره را برافروخته مى كند و خستگى را از بدن برداشته اعصاب را استوار مى كند و بيمارى تب را شفا مى دهد.

بهداشت – درمان :ترب

ترب مصرف كنيد زيرا برگ اين گياه ، گاز معده را در هم شكسته و مغز ترب جريان ادرار را آسان ساخته و ريشه اش بلغم را مى برد.

درمان :هويج

خوردن هويج در علاج قولنج و بواسير موثراست و اين گياه هم از گياهانى است كه بر قوه ى باه (نيروى جنسى ) مى افزايد و كليه را گرم مى كند.

درمان :كدو

خوردن كدو قواى عقلى و حيات مغزى انسان را زياد خواهد كرد و براى درد قولنج هم دارويى سودمند است.

بهداشت :

ميوه ها عموما مسموم هستند، وقتى به دستتان مى رسند ابتدا آنها را با آب بشوييد.

بهداشت – درمان :انگور

خوردن انگور فايده اش آن است كه اعصاب را محكم مى كند و خستگى را برطرف مى سازد و به نفس انسان نشاط مى بخشد.

بهداشت – درمان :سيب

1 – امام صادق (ع) فرمود: سيب بخوريد زيرا اين ميوه حرارت را در اندورن شما فرو خواهد نشانيد و مزاجتان را معتدل خواهد كرد و تب داران را شفا خواهد داد.
2 – امام صادق (ع) فرمود: اگر مردم مى دانستند در سيب چه خواصى نهفته است بيماران خود را جز با سيب با هيچ دواى ديگرى مداوا نمى كردند. علاوه بر آن كه سيب در قلب آدميزاده سرورى سريع مى بخشد.

بهداشت كودكان :

به كودكانتان انار بخورانيد تا زودتر جوان شوند.

بهداشت – درمان :به

1 – خوردن ((به )) چهره را نيكو مى كند و قلب را آرام نگه مى دارد.
2 – كسى كه ((به )) را ناشتا بخورد، نطفه اش سالم و در نتيجه كودكى كه از او به وجود مى آيد زيبا خواهد بود.
3 – خوردن ((به )) مايه ى قوت قلب و روشنايى ضمير است .

بهداشت دهان و استخوان :انجير

خوردن انجير بوى دهان را برطرف مى سازد و استخوان را تقويت مى سازد و به پيازهاى روياننده مو قدرت و نشاط مى دهد. انجير دردها را بى دوا از ميان مى برد.

بهداشت – درمان :خرماى بَرنى

در خوردن خرما شفاى سموم قرار دارد و هر كس هفت دانه از خرماى خشك را تناول كند، كرم ها (انگل ها) در شكمش كشته خواهند شد.

بهداشت – تصفيه خون :كاهو

بى دريغ از كاهو استفاده كنيد زيرا اين گياه خون را تصفيه مى كند.

بهداشت تغذيه :

كاسنى سبزى خوبى است ، از كاسنى بخوريد تا خون شما افزون و ميل جنسى در وجود شما سرشار شود و فرزندتان نيكو به وجود آيد.

درمان – آموزش پزشكى :

امام صادق (ع) فرمود: تا بدن شما خود مى تواند با قواى طبيعى بر ضد بيمارى پيكار كند، از استعمال دوا پرهيز كنيد.

بهداشت :

اگر آدميزادگان در غذاى خود جانب اعتدال را رعايت كنند هرگز بيمار نمى شوند.

حوك (بادروج ) سبزى پيامبران
بهداشت :

خوابيدن ، مايه ى آسايش بدن و سخن گفتن مايه ى آرامش روح و سكوت مايه ى آرامش عقل است .

بهداشت – درمان :

در راه بهداشت خويش هر چه هزينه كنيد به اسراف نرفته ايد زيرا اسراف در آن است كه پول ها به آزار نفس آدميزاده مصرف شود.

بهداشت :

هرگز با شكم تهى به حمام نرويد و در عين حال با شكم پر پا به حمام مگذاريد.

گاوَرس
بهداشت :

پس از خوردن غذا به پشت خوابيدن ، بدن را فربه (چاق ) خواهد ساخت و خوراك را به گوارايى و دلپذيرى هضم خواهد كرد.

بهداشت :

پس از غذا دست هاى خود را به خوبى بشوييد. اين عمل فقر را برطرف خواهد ساخت و به عمر شما خواهد افزود.

روان درمانى :

هنگام غم و اندوه تا مى توانى اين جمله ى مقدس را تكرار كن : لا حَوْلَ وَ لا قُوَةَ اِلّا بِاللّهِ العَلىِّ العَظيم

theme