براى سلامت قلب و تقويت آن

هوالشافی

کاربر گرامی ساختن و استفاده کردن از داروهای گیاهی حتما تحت نظر پزشک متخصص طب سنتی می بایستی باشد لذا هیچ وقت خودسرانه اقدام به درمان نکنید.

براى سلامت قلب و تقويت آنقلب

 

سيبسیب

امام صادق عليه السلام : اگر مردم مى دانستند در سيب چيست ، بيمارانشان را جز به آن درمان نمى كردند. بدانيد كه سيب، بويژه، سودمندترين چيز براى قلب و مايه ى شست و شوى آن است.

 

سركهسرکه

امام صادق عليه السلام : سركه، قلب را روشن مى كند. (به ويژه سركه ى سيب طبيعى كه كاهنده چربى ها و كلسترول اضافى و تعديل و تعادل اندام است )

 

 

 

انارانار

امام صادق عليه السلام : هر كس ناشتا انار بخورد، (آن انار)، قلبش را چهل روز روشن مى كند.

 

گلابىگلابى

امام صادق عليه السلام : گلابى بخوريد، كه به اذن خداوند متعال، دل را جلا مى دهد و دردهاى درون را تسكين مى بخشد.

 

تلبينهتلبينه

امام صادق عليه السلام : تلبينه، دل اندوهگين را جلا مى بخشد، چنان كه انگشتان ، عرق را از پيشانى مى زدايند. (تلبينه نوعى آش است كه از سبوس ‍ و شيره عسل ، تهيه مى شود).

براى سلامتى رگ ها

بادنجانبادنجان

امام صادق عليه السلام : در هنگام خرماچينى، فراوان بادنجان (/بادمجان ) بخوريد؛ چرا كه شفاى هر درد است، بر روشنىِ چهره مى افزايد، رگ ها را نرم مى كند و آب كمر (نيروى جنسى ) را افزون مى سازد.

 

حوكحوك

امام صادق عليه السلام : حوك (بادروج ) سبزى پيامبران است. بدان كه در آن ، هشت ويژگى است:

هضم كننده است؛

گرفتگى هاى عروق و مجارى را مى گشايد؛

آروغ را خوش بو مى سازد؛

دهان را بوى خوش مى بخشد؛

غذا را دوست داشتنى مى سازد؛

درد و بيمارى را از درون بدن، بيرون مى كشد؛

امانِ انسان از جذام است ؛

چون در درون انسان جاى گيرد، همه ى بيمارى ها را فرو مى نشاند.

شام خوردن

امام صادق عليه السلام : شام را وامگذار، هر چند به سه لقمه ى نان و نمك باشد. هر كس يك شب شام را واگذارد، يك رگ در بدن وى مى ميرد و اين رگ هرگز زنده نمى شود.

theme